Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden
Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden

Yin en yang

Dit is het symbool voor yin en yang. Het staat tevens voor donker en licht, leegte en volheid, koude en warmte, vochtigheid en droogte, rust en activiteit, en ook voor lichaam en geest.

Yin en yang zijn termen voor verschillende vormen van energie, zoals bijvoorbeeld warmte of koude.

Kenmerken: Yin en yang zijn elkaars tegenpolen, zoals licht en donker. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze gaan over in elkaar zoals bij dag en nacht. Nooit is iets helemaal yin of helemaal yang, altijd zit er wel een aspect van de tegenpool in. Het yin- en yang-denken kent geen oordelen; het kijkt naar hoe de energietoestand op enig moment is.

Yin betekent letterlijk: de noordzijde van de berg. Yang betekent letterlijk: de zuidzijde van de berg. Als je je een berg voorstelt, kun je al iets begrijpen van de termen yin en yang: de ene kant is droog en warm terwijl de andere kant is vochtig en koel is.
Hieronder vindt u een lijstje met kwaliteiten die bij yin of yang worden ingedeeld.

Een acupuncturist kijkt naar de verhouding yin- en yang-energie bij de patiënt.

Wilt u een idee krijgen hoe de begrippen yin en yang binnen de acupunctuur gebruikt worden, dan kunt u de column Yin en yang in de praktijk lezen.

Yin Yang
Nacht Dag
Nat Droog
Donker Licht
Rust Bewegen
Dalen Stijgen
Koud Heet
Herfst, Winter Lente, Zomer
Maan Zon
Vrouwelijk Mannelijk
Aarde Hemel
Materie Energie
Regen Zon

Copyright © 2019 | Disclaimer | website: Sbddesign.nl