Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden
Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Met deze website probeer ik u zo goed mogelijk te informeren over verschillende aspecten rondom acupunctuur.
Echter de inhoud is van algemene aard. U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. Raadpleeg daarom ook zo nodig uw huisarts.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Als eigenaar van de website aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie of links op deze website.
Meent u een onjuistheid tegen te komen of mist u informatie dan stel ik het op prijs daarover geïnformeerd te worden.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven.
De inhoud mag enkel voor persoonlijk gebruik gedownload of geprint worden.

Copyright © 2019 | Disclaimer | website: Sbddesign.nl