Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden
Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden

Mentale problemen

Bij mentale problemen of psychische klachten kan het gaan om wisselende stemmingen, somberheid, angst of spanning. Bij veel mensen komen die klachten wel eens voor. Vaak is dat maar tijdelijk en verdwijnen de klachten weer. Maar het kan ook langer duren en het dagelijkse functioneren gaan beïnvloeden. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dit soort klachten, bijvoorbeeld aanleg, hormonale invloed of levensomstandigheden. Vaak zal het een combinatie van factoren zijn. Drukte en stress kunnen klachten ook erger maken.
Binnen de Chinese Geneeswijzen maakt men geen onderscheid tussen lichamelijke of psychische klachten. Beiden kunnen deel uitmaken van een zelfde energiepatroon. De acupuncturist zal daarom bij mentale klachten ook uitgebreid doorvragen naar lichamelijke symptomen en omstandigheden. Daarna zal hij het hele patroon behandelen en niet enkele symptomen.
Milde depressie en angst, spanning en stress kunnen door acupunctuur verlicht worden. Het doel kan zijn ontspanning te bevorderen of energie op te bouwen. Afhankelijk van de soort klacht kunnen ook kruiden of ontspanningsoefeningen gebruikt worden om het energiepatroon te herstellen.

Suïcidaliteit en psychose zijn voor mij contra-indicaties om te behandelen. Het is aan te raden daarvoor contact op te nemen met de huisarts. Afhankelijk van de ernst van de klachten is het aan te bevelen zijn om multidisciplinair te werken. Soms is bijvoorbeeld samenwerking met een psycholoog, een gestalt-therapeut of een fysiotherapeut gewenst.

Lees ook in de column Ieder zijn eigen depressie.
Of kijk ook bij het onderwerp Stress.

Copyright © 2019 | Disclaimer | website: Sbddesign.nl