Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden
Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden

RSI en tenniselleboog

RSI staat als afkorting voor Repetative Strain Injury. Hiermee wordt een verzameling van klachten en aandoeningen bedoeld. Het gaat hierbij om pijn aan nek, schouders, armen en/ of vingers. De tennisarm is het meest bekende voorbeeld van RSI. In de media wordt beeldschermwerk vaak als belangrijke oorzaak van RSI genoemd. Maar ook repeterende bewegingen zoals werken aan de lopende band, of beroepen als kapper of caissière kunnen RSI uitlokken.

Het is bij RSI erg belangrijk om bij beginnende klachten zoals spiervermoeidheid, kramp of een doof gevoel, direct maatregelen te nemen. Hoe kunt u dit doen? Door bijvoorbeeld wat vaker rust te nemen tijdens het werk. Of door het werk af te wisselen met ander soort werk. De meest gevolgde therapie is: behandeling van het pijnlijke gebied, aanpassen van de belasting (variërend van gedoseerde rust tot totale rust) en aanpassen van de werksituatie. Acupunctuur wordt met name met succes toegepast om de pijnklachten te verlichten maar ook om het totale herstelproces te bevorderen. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is, kan nogal sterk variëren. Dat hangt natuurlijk sterk af van de vraag hoe ernstig uw klachten zijn en hoe lang ze bestaan. Na 6-8 behandelingen zal er in elk geval gekeken worden naar het tot dan toe verkregen resultaat. We overleggen dan samen met u of verder behandelen nog noodzakelijk is.

(Bron: NVA)

Lees ook de columns Een mooi wondertje (rsi).
of het artikel Acupunctuur gunstig bij tenniselleboog.

Copyright © 2019 | Disclaimer | website: Sbddesign.nl