Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden
Acupunctuur in Hilversum - Hilde van der HeijdenAcupunctuur in Hilversum - Hilde van der Heijden

Wat is de NVA?

Steeds meer zorgverzekeraars stellen als voorwaarde voor kostenvergoeding dat de acupuncturist is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging zoals de NVA. De NVA is de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
De NVA is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland, opgericht in 1977. Ze heeft ongeveer 1000 leden.

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur - Acupunctuur Hilversum

De vereniging laat alleen leden toe met een voltooide westerse medische scholing op ten minste hbo- niveau én een door de NVA erkende acupunctuuropleiding. Alle leden zijn verplicht jaarlijkse nascholingsdagen te volgen.

De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van hun leden. Daarvoor hanteert de NVA gedragsregels en regels betreffende ethiek. Als vereniging stelt ze eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling. Verder voert ze een actief beleid aangaande verplichte praktijkvisitaties, tuchtrechtspraak en arbitragezaken.

Website: www.acupunctuur.nl.

De NVA is aangesloten bij de KAB. Dat is de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen.
Momenteel is een klachtenprocedure in verandering (Wkkgz): een nieuwe klachtenfolder is nog niet beschikbaar. In de praktijk kunt u meer informatie krijgen.

Copyright © 2019 | Disclaimer | website: Sbddesign.nl